top of page

Země V4 nejsou samy

ANKETA: "Jak obstojí střední Evropa respektive V4 po slovenské krizi? Je střední Evropa autentickou entitou, nebo je definována jen tlakem zvnějšku?"


Střední Evropa, dnes reprezentovaná Maďarskem, Slovenskem, Českem, Polskem a probouzejícím se Rakouskem byla vždy specifickou entitou. Je pravdou, že k ní velice přispíval vnější tlak.


Od 16. století bylo Maďarsko, Rakousko i země Koruny české hrází proti vražednému tlaku osmansko - turecko - islámské říše na Evropu. Koncem sedmnáctého století se už boj zdál skoro prohraný a odpor marný, když nepřítel ovládal většinu maďarského území, stál před Vídní a podnikal vražedné výpravy do horních Uher a na Moravu. Boje byly krvavé a náš odpor nás stál desetiticíce obětí, padlých v boji, nebo odvlečených mladých mužů v rámci tzv. "daně z krve", násilím odvedených do osmanské armády.


Mnohem větší oběti přinášely okupované národy Srrbů, Rumunů, Chorvatů, Bulharů a dalších, nucených žít pod osmanskou nadvládou a nucených podřizovat se "právu" šaria. Když vnější tlak ve druhé polovině 19. století ustoupil, národy střední Evropy přestaly pociťovat nutnost držet pospolu, toužily po emancipaci a neschopnost Vídně a Budapešti reagovat na tyto snahy vedla k Velké válce a rozpadu společné "Podunajské unie".


Po sto letech od rozpadu společného státu je to opět vnější tlak, který nás přivádíí k poznání, že ač jsme různých národností, naše kulturní kořeny nás sjednocují. Bývalý slovenský premiér s přehledem zvládnul politickou krizi, částečně způsobenou vlastními chybami a velice silně podporovanou silami vnější i vnitřní multikulturní akce.


Nenalhávejme si, že to byl poslední útok na některý z potenciálně nejslabších článků tzv. V4. Přijdou nové útoky. Nepřítel je silný a má zdánlivě neomezené finanční, lidské i časové zdroje. Neobejde se to beze ztrát, ale výsledky voleb v Maďarsku a Itálii, spolu s probuzeným Rakouskem naznačují, že to s námi síly multikulturní akce nebudou mít jednoduché.


Nezapomínejme také, že na naší straně stojí Srbové, kteří do kulturního okruhu V4 patří také, nemuvě o dalších státech tzv. Balkánu. Nejsme sami a neohrnujme nos nad těmi, kteří možná vypadají ekonomicky "chudě", ale kteří mají morální sílu a podobné zájmy jako státy tzv. V4.


(LV)

Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page