top of page

Dopis proti cenzuře: jakpak asi slabý premiér zareaguje?


Vážený pane premiére,


obracíme se na Vás ke Dni lidských práv tímto otevřeným dopisem, jelikož nás zneklidňuje politizace Ministerstva vnitra. Kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Přibývá indicií, že si vláda, jež se původně přihlásila k odkazu Charty 77, vynucuje jeden politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatujeme z doby normalizace.


Níže uvádíme několik příkladů snah ministra Víta Rakušana o omezování svobody slova

 • zveřejněná metodika krizového informačního týmu (KRIT) zmiňující „anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě“, „včasnou identifikaci osob“ s cílem „pojmenovat a zostudit“

 • vyšetřování desítek občanů za pouhé názory na zahraniční politiku, které se neshodují s těmi vládními (např. případ kriminalizace učitelky za její výklad),

 • označování pouhých předpovědí, odlišných výkladů a jiných názorů za dezinformace (což potvrzuje i výroční zpráva Vojenského zpravodajství; zpráva MVČR o extremismu však označuje skupiny „nespokojených občanů” za „antisystémové hnutí“)

 • podpora nechvalně známých osob a organizací, které rozdělují společnost falešným obviňováním oponentů (viz např. vládní web BranmeCesko.cz)

 • návrh „Zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnosti online“, v němž jsou velmi vágně definovány podmínky, za nichž by vláda mohla blokovat nepohodlné weby,

 • snaha ovládnout mediální rady a úkolovat veřejnoprávní média „bojem s dezinformacemi“, který je tak často zneužíván k omezování svobody slova

 • nedávno zahájená kampaň vybízející občany k udávání za “nebezpečné” chování na sítích a spuštění vládního webu NENALETET.cz připomínajícího propagandu 80. let a obsahujícího zjevné nepravdy.

Společenské soudržnosti nepomáhají ani Vaše výroky na adresu demonstrujících občanů, zmínky o právu na „korigované“ informace a hledání vnitřních nepřátel v duchu mccarthismu 50. let.


V pluralitní demokracii nemá nikdo monopol na pravdu. Přesto se dnes pravda nehledá pomocí dialogu a diskuse, nýbrž je nám vnucována „arbitry pravdy“, a to dokonce jako jediný možný politický názor. Když je tato „pravda“ podrobena prověrce času, mnohdy se ukáže, že odporuje realitě. Příkladem za všechny jsou Manipulátoři, web Jana Cempera, o který se ve svých výstupech Ministerstvo vnitra opírá a který se opakovaně dopouští doložených nepravd vůči celé řadě veřejně známých osobností. Navzdory své nevalné pověsti jsou Manipulátoři stále doporučováni na vládním webu BranmeCesko.cz jako důvěryhodný zdroj.


Centrum proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra publikuje na svém webu politické texty, jako např. „Středoevropská identita jako součást protizápadního narativu na kvazi-mediální scéně“ nebo „Mír jako kremelský propagandistický narativ“, a zužuje tím koridor povolených názorů. Odmítáme věřit, že by tato vláda považovala občany, kteří se hlásí ke středoevropské identitě a nemají 100% názorový průnik s politikou Evropské komise, za hybridní hrozbu, proti které musí Ministerstvo vnitra vyvíjet mediální, politický a dokonce i právní nátlak.


V říjnu byla zveřejněna Westminsterská deklarace, výzva vládám, mezinárodním organizacím a provozovatelům digitálních platforem k zastavení cenzurních snah, kterou podepsalo 138 světově uznávaných osobností z řad akademiků, veřejných intelektuálů a umělců. Její překlad přikládáme v příloze a současně Vás žádáme, aby i česká vláda přestala zneužívat nejasně definovaných pojmů jako „dezinformace“ či „dezinformační scéna“ k omezování svobody slova. Braňme svobodu projevu a to i pro názory, se kterými nesouhlasíme. Pouze ve veřejném prostoru můžeme tyto názory vyslechnout a případně zpochybnit. Svoboda slova je nejlepší obranou proti omylům, lžím a polopravdám.


Vyzýváme Vás jako předsedu vlády a předsedu nejsilnější koaliční strany, abyste se jasně postavil za svobodu projevu a odmítl jakékoli cenzurní snahy schované za boj proti údajným dezinformacím. Abyste nedopustil vznik legislativy, která by dávala této a příštím vládám bianco šek na filtrování nepohodlných informací nebo umožňovala Evropské komisi zasahovat do ústavně chráněné svobody projevu českých občanů. Abyste se rázně postavil proti šíření atmosféry netolerance, autocenzury a cancel culture.


Tento dopis posíláme v kopii poslancům Marku Bendovi, Janu Skopečkovi a europoslanci Alexandru Vondrovi, jejichž odpovědi za ODS v předvolební anketě ujišťovaly voliče o tom, že svoboda projevu je pro Vaši stranu prioritou (citáty z odpovědí v příloze), a Pavlu Blažkovi, ministru spravedlnosti. Z dosavadního konání současné vlády je zřejmé, že tyto sliby jsou opakovaně porušovány.


Žádáme Vás, pane premiére, abyste v duchu hodnotové politiky důrazně bránil občanské svobody a ujistil tak občany, že nemusejí říkat něco jiného doma a něco jiného na veřejnosti. Že se nemusejí bát vyjadřovat své názory, ať už se týkají migrace, klimatických opatření, regulací EU, očkování proti covidu, situace na Ukrajině, genderové ideologie, korespondenčních voleb, energetické politiky a dalších témat.


Angelika Bazalová, členka Rady ČTK

Ludva Bednář, publicista

Jiří Beran, profesor epidemiologie

Martin Brabec, politický filosof

Tomáš Břicháček, právník

Ivo Budil, profesor antropologie

Rudolf Červenka, ředitel nakladatelství

Robin Čumpelík, Inovace republiky

Markéta Dobiášová, InFakta

Petr Drulák, profesor, bývalý velvyslanec

Pavel Fajt, hudebník, skladatel

Ladislav Henek, Rádio Universum

Mikoláš Chadima, hudebník, signatář Charty 77

Jitka Chalánková, nezávislá senátorka

Igor Chaun, režisér

Ladislav Jakl, člen správní rady IVK

Marek Janča, Konzervativní institut

Cecílie Jílková, publicistka, Reportéři on-line

Marian Kechlibar, nezávislý publicista

Martina Kociánová, Rádio Universum

Zdeněk Koudelka, právník a VŠ učitel

Daniela Kovářová, nezávislá senátorka

Benjamin Kuras, spisovatel a dramatik

Tomáš Lištiak, Prager Group

David Martinek, autor a režisér

Mojmír Mikuláš, předseda spolku Jedeme autem

Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií

Zbyněk Passer, předseda České společnosti přátel Izraele

Zbyněk Petráček, komentátor LN, signatář Charty 77

Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vladimír Pikora, ekonom

Lukáš Pollert, lékař

Lenka Procházková, PRAK, signatářka Charty 77

Gabriela Sedláčková, Společnost pro obranu svobody projevu

Michal Semín, spolek Svatopluk

Jan Schneider, PRAK, signatář Charty 77

Radek Suchý, advokát

Markéta Šichtařová, ekonomka

Ilona Švihlíková, ekonomka

Jan Tománek, spisovatel a režisér

Alexander Tomský, politolog, publicista, překladatel

Jaroslav Turánek, profesor imunologie

Viktor Ujčík, bývalý hokejový reprezentant

Natálie Vachatová, Společnost pro obranu svobody projevu

Marek Vašut, herec

Daniel Vávra, Společnost pro obranu svobody projevu

Vlastimil Veselý, Společnost pro obranu svobody projevu

Alena Vitásková, Institut AV, bývalá předsedkyně ERÚ

Marek Zeman, zakladatel Blue Academy

Jiří Žáček, spisovatel a básníkPS: Originální text ze stránek Společnosti pro svobodu projevu najdete ZDE
Pokud je vám blízké vnímání světa, prezentované ve výše uvedeném textu, podpořte nás. Bo kdo jiný, než vy? A kdy jindy, než fčil? Dnešní režim to za vás rozhodně neudělá.


Dar Literarnimu & cestovatelskemu klubu Ladislava Větvičky

možete poslat na učet 1030513055/5500 z ciziny pak na IBAN: CZ2355000000001030513055. SWIFT: RZBCCZPP14 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 27, 2023

Tribrid Packaging is the premier source for high-quality, custom boxes, packaging and packaging supplies. Our team of packing box tape dispenser experts can help you with all your packaging needs from design to production. We have the latest in-house machinery and processing technology, as well as well-trained staff to produce high-quality cardboard packaging products.

Like

Eleanor Ross
Eleanor Ross
Dec 17, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

The company takes pride in its commitment to academic excellence, employing writers with advanced degrees and a profound understanding of the intricacies of master's level research. Masters Dissertation Help UK places a strong emphasis on originality and scholarly rigor, ensuring that each dissertation is meticulously researched and crafted to meet the highest academic standards. The service extends beyond mere writing, offering comprehensive assistance in various stages of the dissertation process, including topic selection, literature review, methodology, and data analysis.

Customers benefit from a collaborative approach, with the company encouraging open communication between clients and writers to ensure that individual preferences and academic expectations are met. Masters Dissertation Help UK also places a premium on deadlines, recognizing the time-sensitive nature of…

Like

Guest
Dec 15, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

👍👍👍

Like

Guest
Dec 14, 2023

Já myslím, že pan premiér se podobným výlevům samozvanců a ztroskotanců postaví rozhodně na odpor. Čekám, že v nejbližších dnech, bude po státních úřadech, institucích, školách apod. kolovat petice, kde občané rozhodně odmítnou tyto snahy zmařit budování naší vyspělé evropské společnosti. Tím jasně naváží na nejsvětlejší okamžiky konání politiků v naší minulosti.

Like

Guest
Dec 12, 2023

Těším se až bude naše 5hvězdička na Čt přiznávat barvu. asi k tomu nikdy nedojde, neBoť si svoji desinformaci nikdy nepřiznají a tak se vyhnou trestnímu stíhání za prezentaci desinformací.

Věřtě, že jednou pravda vyjde najevo. Dřív nebo později.

Like
1/203
Kaj mě ještě možete najit...
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Vkontakte Social Icon
bottom of page