top of page

Jaké kroky provést v zahraniční politice Česka?


Martina: Petře, záludná otázka na závěr: Ty jsi byl náměstek ministra zahraničí, dlouholetý diplomat, kdybys měl teď možnost udělat nějaká opatření, řekněme tři, tak jaká by pro Českou republiku – její zahraniční politiku, nebo domácí – byla? Jaké tři kroky bys zvolil jako první?Petr Drulák:

  • Já bych určitě zásadním způsobem přehodnotil náš postoj k ukrajinské válce. To znamená, šel bych cestou, kterou jde Viktor Orbán. Nic, co živí tuto válku. To znamená žádná vojenská pomoc a žádná pomoc militaristickým kruhům v Kyjevu. Náš zájem je, aby tato válka co nejrychleji skončila. Ani cent, který bude dál živit tuto válku. To by byla první věc, co bych za Prahu udělal. A snažil bych se tuto věc prosazovat v Bruselu. A možná by nás tam bylo víc, byl by tam Orbán, Fico, byli by tam možná i nějací další, protože když by viděli, že už jsou tři, tak by se začala strhávat lavina. To je první věc.

  • Druhá věc: Snažil bych se rozvolnit všechno, co souvisí s Green Dealem a s těmito věcmi, které tady Evropská unie prosazuje. Takže to je další moment. A pokusil bych se postavit naše vztahy se Spojenými státy na nějakou realističtější základnu, abychom nevnímali vůči Washingtonu všechno jako test naší loajality, tedy že s čímkoliv Američané přijdou, tak my musíme být u toho, musíme to schvalovat.

  • A pak samozřejmě veškerou energii vrhnout na střední Evropu, vztahy s Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Chorvatskem, prostě na Balkán, a snažit se vytvořit společenství států, které si důvěřují, které jsou schopny spolu něco podnikat.

To jsou, myslím, základní směry.Pokud je vám blízké vnímání světa, prezentované ve výše uvedeném textu, podpořte nás. Bo kdo jiný, než vy? A kdy jindy, než fčil? Dnešní režim to za vás rozhodně neudělá.


Dar Literarnimu & cestovatelskemu klubu Ladislava Větvičky

možete poslat na učet 1030513055/5500 z ciziny pak na IBAN: CZ2355000000001030513055. SWIFT: RZBCCZPP

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 12
Rated 5 out of 5 stars.

Petr Drulák je jeden z těch, kteří ještě mají svůj rozum v hlavě. Kéž by takových Druláků bylo daleko víc.

Like

Guest
Mar 12
Rated 5 out of 5 stars.
Like
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page