top of page

Konec Euro-Americké nadvlády

Já vím, že je možná pohodlnější sledovat ČT24, ale asi bychom občas mohli věnovat pozornost i tomu, co v ní nenajdeme.


Nedávno skončil v Číně Summit zemí BRICS, kterého se kromě zakladatelů, tedy Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, účastnily dvě desítky pozorovatelských zemí. Po letech existence tohoto bloku "rozvíjejících se ekonomik", dochází k jeho expanzi a mnoho zemí chce být přitom. Kašlou přitom na naše ubohé mentorování, drobné okrádání a povýšeneckou šikanu. Vidí v novém ekonomickém souručenství potenciál, který jí náš slavný "Západ" nebyl schopný nabídnout.


Již dnes je jisté, že se novými členy BRICS stane Argentina a Írán, které již formálně podaly přihlášku před dvěma týdny. Včera bylo oznámeno, že o členství usilují další tři země, Egypt, Turecko a Saúdská Arábie. Dohromady za nových pět členů je to 350 miliónů lidí, obrovské zásoby fosilních paliv a průmyslový potenciál. Pokud k tomu přičtu 3,2 miliardy obyvatel stávajících pěti členských zemí, jejich surovinový a průmyslový potenciál, znamená to přes 40% světových zásob ropy, zemního plynu i uhlí, přes 50% zásob železné rudy a mnoho, mnoho dalších strategicky důležitých zásob.


Pokud se dá soudit z indikací dalších pozorovatelských zemí, bude členů ze střední a jihovýchodní Asie, Latinské Ameriky i Afriky dále přibývat, takže brzy dojde ke globální paritě i z hlediska námi dubiózně počítaného HDP. Ve velmi krátké době dojde i k vytvoření nové rezervní měny, což bude znamenat zánik hegemonie tzv. Západu z hlediska finanční a bankovní politiky.


Pět století nadvlády Evropy a Euro-Ameriky je u konce a ten, který vyhledává konfrontace, namísto kooperací, je už předem mrtev. Anglosaští kleptokraté, zvyklí vládnout dělovými čluny, vydíráním a korporátními monopoly, budou už brzy v propadlišti dějin a pokud ve střední Evropě nevznikne velmi rychle nová forma přirozené regionální integrace, vezmou nás tam s sebou.Kniha Zrnko písku o Čechoslovácích, kteří na pozvání dominikánského diktátora přijeli na počátku druhé světové války na ostrov Hispaňola a vybudovali zde tropický ráj, už vyšla, zatím v neoficiálním, samizdatovém vydání. Koho téma zajímá, může si ji pořídit na E-shopu Knihu chraň, nebo si o ni napsat autorovi: ladislav.vetvicka@centrum.cz
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page