top of page

Lidé afrického původu a rasismus

Autor: Jaroslav Bašta

Se zájmem jsem si přečetl usnesení Evropského parlamentu O základních právech lidí afrického původu v Evropě z 20. března 2019. Usnesení jsem pečlivě prostudoval, a shledal ho vnitřně rozporným, nepřesným a zatíženým prvky rasismu.

Především se netýká Evropy, ale pouze Evropské unie. Dále mluví o 15 milionech lidí afrického původu v Evropě. To je naprosto nesmyslné tvrzení. Počet obyvatel Evropy, kteří jsou afrického původu totiž činí 741, 5 milionu, přičemž v Evropské unii jich žije 510 milionů. Archeologické, antropologické výzkumy a genetické bádání dokázaly nad vší pochybnost, že všichni Evropané jsou afrického původu, jako ostatně celé lidstvo, tedy současných 7, 53 miliardy obyvatel světa.

Vydělit z této množiny pouhých 15 milionů jedinců, a vyžadovat pro ně na základě barvy jejich pleti odlišné zacházení ze strany států a unijních institucí, představuje základní porušení demokratických principů, občanských svobod a spravedlnosti. Obecně sdílená definice říká, že „Rasismus je přesvědčení, že příslušnost k rase určuje cenu, schopnosti či práva člověka.“ Oproti tomu je základní myšlenkou evropské civilizace zásada, že všichni lidé jsou si rovni. Mimo jiné proto, že jsou všichni jednoho (afrického) původu.

Usnesení Evropského parlamentu se proto musí revokovat a nahradit textem, který nebude obsahovat skryté rasistické prvky. Protože kandiduji v letošních volbách do Evropského parlamentu, chtěl bych slíbit svým voličům, že budu vždy bojovat proti rasismu a oikofobii (nenávisti vůči vlastnímu národu).

Jaroslav Bašta

Zdroj: https://sit-aktualni-slovo-v-evrope.webnode.cz/l/jaroslav-basta-lide-africkeho-puvodu-a-rasismus/

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page