top of page

Proč jsem musel odmítnou pozvání do ČT

Dobrý den, pane Foldyno, plánuji úterní Události, komentáře (9. 5.). Prosím, našel byste si čas, přijmete pozvání? Čas: od 22 h, okruhy zasílám níže. Předem moc děkuji za zpětnou reakci. Liběna Nová, ČT24


Okruhy:

- výročí osvobození Berlína a den, v němž Rusko slaví výročí konce druhé světové války

- jak symbolické: v den definitivní porážky nacistů a posledních výstřelů Druhé světové války bude Petr Fiala na společném zasedání s bavorským premiérem Markusem Söderem (bude tam i ministr kultury Martin Baxa)

- co řekne německý kancléř v Europarlamentu, kde má vystoupit s projevem?

- jak velkou provokací je plánovaný příjezd motorkářů z ruského klubu Noční vlci, který má blízko k Putinovi, do Berlína?

- přišlo Rusko o právo „slavit“ porážku nacistického Německa v roce, kdy vraždí na Ukrajině? Putin a vojenská přehlídka.

- co je to fašismus 21. století? Proč se operuje s tímto termínem na obou stranách a která k němu má fakticky blíž? Chápou lidé pojem fašismus?


Odpověď:


Vážená paní Liběno Nová,

definiční charakteristikou diskuse je konfrontace různých, a často dokonce protichůdných, názorů. Ohledně témat pořadu, v němž jste mi nabídla účast, je však v naší svobodné, liberálně-demokratické zemi povolen názor pouze jediný. Tato skutečnost znamená, že bych ve zmíněném pořadu musel buď lhát, nebo mlčet, anebo svá vyjádření formulovat tak, aby nebylo jasné, co jimi mám vlastně na mysli. To jsou jediné možnosti, jak bych se (snad) mohl vyhnout trestnímu stíhání. V takovém případě by však nešlo o pořad diskusní, nýbrž pouze o pořad propagandistický, a na takovém pořadu nemohu, a ani nechci, sebemenším způsobem participovat. Přesto mi dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za pozvání a zároveň vyjádřil naději, že v budoucnu bude v naší zemi opět možná skutečná diskuse a nikoli pouze její zmršená a nedůstojná parodie.  


S pozdravem,

Jaroslav Foldyna

 

Konec války v Evropě.

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Pokud máte na mysli 2. sv. válku, tak ta v Evropě skončila porážkou Německa a jeho spojenců a na této porážce se nejvíce podílela vojska Rudé armády. Víc k tomu není co říci.

Pokud máte na mysli válku Ruska proti NATO zastoupené Ukrajinou, tak ta skončí, buď až Američanům dojdou Ukrajinci, nebo až se ti, co vládnou USA rozhodnou, že už jim pokračování konfliktu nepřináší zisk a dohodnou se s Ruskem a nejspíš také s Čínou na novém uspořádání v regionu. Pan Fiala, či pan Lipavský, kteří si stále hrají na to, že dělají velkou politiku, budou mít na zmíněnou dohodu vliv zhruba stejný, jako můj pes, a totéž platí i o panu Zelenském. Že jde o válku, kdy NATO dodává vybavení, které platí občané zemí NATO a Ukrajinci životy, dnes už není tajemství. Tvrdí to jak sami Ukrajinci, tak i představitelé zemí NATO. Ze strany USA jde samozřejmě o mistrovské dílo. Ztráty na bojišti se pohybují v řádech stovek vojáků denně a neexistuje žádná země NATO, která by si něco takového mohla politicky dovolit.


Co je to fašismus 21. století

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Genderisté, Green Dealisté, feministé a feministky, multikulturalisté a další představitelé extrémní levice, či neomarxismu – je jedno, jak tomu budeme říkat – dnes používají k prosazování své agendy fašistické metody, a proto se o nich dá se mluvit jako o fašistech 21. století. Za jednu ze základních charakteristik fašismu lze pokládat likvidaci, kriminalizaci, či organizovanou dehonestaci a zastrašování politických oponentů. Zda náš současný režim některé z uvedených charakteristik splňuje, nechám na posouzení každého občana. Jen podotýkám, že slovem „režim“ nemyslím pouze politiky, ale také justici a média.  

 

V den definitivní porážky nacistů a posledních výstřelů Druhé světové války bude Petr Fiala na společném zasedání s bavorským premiérem Markusem Sröderem (bude tam i ministr kultury Martin Baxa)

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Ano, to že v den výročí porážky nacismu je pan Fiala na zasedání v místě vzniku nacismu, je skutečně symbolické. Já osobně jsem byl uctít padlé bojovníky proti nacismu, a to bojovníky všech národností.

Jinak; stále více se ukazuje se, že porážka nacismu nebyla definitivní, ale pouze dočasná. Výroky mnoha našich politických představitelů, či veřejně činných osob směrem k ruskému národu jsou toho nejlepším důkazem. Například senátorka Němcová, paní Drábová, paní předsedkyně Stehlíková, nebo ministryně Černochová se na sociálních sítích vyjadřují tak, že si člověk není jistý, zda nejde o zápis z nějakého mejdanu dozorců v Osvětimi v roce 1943. A protože na to naše OČTŘ nereagují, nezbývá než konstatovat, že nacismus je dnes v ČR akceptovanou, či dokonce preferovanou ideologií. Jednou ze základních charakteristik nacismu je totiž povolená, respektive vyžadovaná nenávist k některým národům, rasám, či etnikům, a zde si musíme říct, že kdyby někdo napsal něco podobného, co se běžně píše o Rusech, například o černoších, tak bude okamžitě odsouzen. Příkladů, kdy se tak stalo, je celá řada, a jestli chcete s nějakým takto odsouzeným udělat rozhovor, rád vám na něj dám kontakt.

Na často používanou námitku, že je to něco jiného, protože Rusko napadlo Ukrajinu můžu odpovědět tak, že například černoši se napadají prakticky neustále, vždyť třeba v Africe dnes probíhá ozbrojených konfliktů hned několik, a přesto se o černoších totéž, co o Rusech psát nesmí. Je tedy patrné, že Rusové u nás požívají nižší právní ochrany než jiné národy, etnika, či jiné skupiny obyvatel, což je ovšem, jak už jsem uvedl, jednou za základních definičních charakteristik nacistického režimu. To, že tento režim na druhé straně prosazuje neomarxistickou agendu, svědčí především o geniální flexibilitě neomarxismu, neboť ten, na rozdíl od klasického nacismu, či bolševismu, ve svém boji za blíže nespecifikované dobro může za nepřítele tohoto dobra označit prakticky kdykoli, cokoli, či kohokoli. Tím se samozřejmě neomarxismus stává vrcholnou formou totality. Abych doložil, že v případě ČR jde o věc systémovou, tak ocituji několik zákonných ustanovení, která sice já osobně považuji za vadná, což ovšem nic nemění na tom, že jde o ustanovení platná:


 § 355 Tr. zákoníku Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


 § 356 Tr. zákoníku Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.


V těch paragrafech není o tom, že by se nevztahovaly na Rusy ani zmínky, což ovšem znamená, že náš režim běžně toleruje porušování vlastních zákonů – pokud se mu to zrovna hodí. A protože za kritické postoje k jiným národům, či dalším entitám. jsou lidé běžně dle uvedených paragrafů odsuzováni, je zjevné, že režim používá justici k likvidaci svých politických oponentů. Což je, jak už jsem uvedl, jedním ze základních znaků totality, a zda jede o totalitu fašistickou, bolševickou, či jakoukoli jinou, je nepodstatná hra se slovy.


Co se týká příčin války na Ukrajině a kdo, koho, kdy napadl, tak v naší svobodné zemi je na tuto věc povolený pouze jeden názor, takže se v této věci nemohu vyjádřit. Snad ale ještě můžu říci, že kdybychom si odhlasovali, že 2. světová válka začala až v létě roku 1944, tak bychom museli konstatovat, že druhá světová válka začala napadením Německa Velkou Británií, USA a Sovětským svazem. Chytřejší lidé jistě pochopí, co mám na mysli, těm hloupějším není pomoci.  


Co řekne německý kancléř v Europarlamentu, kde má vystoupit s projevem?

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Na to se musíte zeptat německého kancléře, protože on mi obsah svých projevů dopředu neříká. Předpokládám ale, že velká část jeho řeči bude věnována útokům na Rusko, a že pokud bude přítomný i Pan Fiala, tak ten bude vykřikovat, že se Češi za jeho vlády mají nejlépe v historii.


Jak velkou provokací je plánovaný příjezd motorkářů z ruského klubu Noční vlci, který má blízko k Putinovi, do Berlína?

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Lidé na motorkách, a často jde o potomky těch, kteří v boji proti německému nacismu přišli o život, jedou uctít památku svých padlých předků na místo, odkud bylo nacistické Německo řízeno. Já v tom provokaci nevidím, ale pokud ji někdo vidí, je to jeho věc.


Přišlo Rusko o právo „slavit“ porážku nacistického Německa v roce, kdy vraždí na Ukrajině? Putin a vojenská přehlídka.

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Definiční charakteristikou války je vzájemné zabíjení lidí. Rusko je ve válce s NATO, které si jako kanónenfutr ochočilo Ukrajince, a Ukrajinci určitě také nestřílí slepými. Takže je to tak, že Rusové zabíjejí Ukrajince a Ukrajinci zase zabíjejí Rusy. Lidé, kteří chtějí, aby toto zabíjení přestalo, jsou našimi nejvyššími politickými představiteli a mnohými médii posměšně nazýváni chcimíry. Jediný, kdo nemá právo slavit porážku nacistického Německa a konec války, jsou lidé, kteří označení chcimír používají jako nadávku. Pokud ovšem přijmeme vaši tezi, že země, která vede válku nemá právo slavit porážku nacistického Německa, tak bychom se za posledních 70 let na těchto oslavách museli obejít především bez představitelů USA.

 

Co je to fašismus 21. století? Proč se operuje s tímto termínem na obou stranách a která k němu má fakticky blíž? Chápou lidé pojem fašismus?

V této věci nemám vlastní názor. Jeden můj známý ale tvrdí následující:

Co lidé chápou, to nevím. Na to se musíte zeptat těch lidí, které máte na mysli. Co je fašismus 21. století, jsem již uvedl. Pokud se ptáte na to, zda má k fašismu blíž Rusko, nebo Ukrajina a země NATO, tak je nutné především říci, že nejde mluvit ani tak o fašismu, ale i nacismu. A zde je jeden podstatný rozdíl. Zatímco v Rusku je neonacismus potírán, tak na Ukrajině a v zemích NATO je podporován. To, že neonacisté v řadách Ukrajinců bojují a umírají za zájmy globálního, a to především amerického, kapitálu, a v zájmu získání dalších zdrojů k dalšímu pokračování neomarxistické kulturní revoluce, svědčí pouze o tom, že výplach mozků v jejich případě proběhl opravdu dokonale.

Pokud je vám blízké vnímání světa, prezentované na tomto webu, podpořte nás. Kdo jiný, než vy? A kdy jindy, než fčil? Dnešní režim to za vás rozhodně neudělá.


Dar Literarnimu & cestovatelskemu klubu Ladislava Větvičky možete poslat na učet 1030513055/5500, z ciziny pak na IBAN: CZ2355000000001030513055. SWIFT: RZBCCZPP5 ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
Guest
31 พ.ค. 2566

Na tento příspěvek neříkám nic, ale vězte, ža na moje slova dojde.

ถูกใจ

Vladimír Šlachta
Vladimír Šlachta
26 พ.ค. 2566
ได้รับ 5 เต็ม 5 ดาว

Díky za přesdileni

ถูกใจ

Guest
25 พ.ค. 2566
ได้รับ 5 เต็ม 5 ดาว

Na tento příspěvek nemám vlastní názor, ale jedna moje známá se domnívá, že známý pana Foldyny to popsal dokonale…😉

ถูกใจ

Guest
25 พ.ค. 2566
ได้รับ 5 เต็ม 5 ดาว

Na tento článek mám vlastní názor :-)

ถูกใจ

Guest
24 พ.ค. 2566
ได้รับ 5 เต็ม 5 ดาว

Super

ถูกใจ
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page