top of page

Putinův projev k první mobilizaci od 2. světové...

Vzhledem k tomu, že jsem v knize Zrnko písku shromáždil nemálo válečných projevů ze všech stran, nemožu si nechat ujít i projev sudruha Putina k první mobilizaci ruských zdrojů od druhé světové...


Vážení přátelé!


Tématem mého vystoupení je situace v Donbasu a průběh speciální vojenské operace k jeho osvobození od neonacistického režimu, který v roce 2014 uchvátil moc na Ukrajině v důsledku ozbrojeného státního převratu.


Dnes se obracím na vás, na všechny občany naší země, na lidi různých generací, věkových kategorií a národností, na lid naší velké Vlasti, na všechny, které spojuje velké historické Rusko, na vojáky a důstojníky, dobrovolníky, kteří jsou nyní bojující v první linii, jsou na bitevním postu, našim bratrům a sestrám – obyvatelům Doněcké a Luganské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a dalších oblastí osvobozených od neonacistického režimu.


Budu hovořit o nezbytných, neodkladných krocích k ochraně suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Ruska, o podpoře touhy a vůle našich krajanů určovat si vlastní budoucnost a o agresivní politiku části západních elit, které se snaží ze všech sil, aby si udrželi svou nadvládu, proto se snaží blokovat a potlačit jakákoli suverénně nezávislá centra rozvoje, aby mohla nadále hrubě vnucovat svou vůli jiným zemím a národům, zavádět jejich pseudohodnoty.


Cílem tohoto Západu je oslabit, rozhádat a nakonec zničit naši zemi. Již přímo říkají, že v roce 1991 dokázali rozdělit Sovětský svaz a nyní nastal čas pro samotné Rusko, že by se mělo rozpadnout na mnohé smrtelně nepřátelské regiony a oblasti.


A takové plány už mají dlouho. Podporovali gangy mezinárodních teroristů na Kavkaze, přibližovali útočnou infrastrukturu NATO těsně k našim hranicím. Udělali z totální rusofobie svou zbraň, včetně desetiletími cíleně pěstovanou nenávist k Rusku, především na Ukrajině, pro kterou připravili osud nástupního prostoru proti Rusku a samotný ukrajinský lid přetvořili na potravu pro děla a dotlačili do války s naším státem, kterou rozpoutali již v roce 2014. Použili ozbrojené síly proti civilnímu obyvatelstvu, zorganizovali genocidu, blokádu, teror proti lidem, kteří odmítli uznat moc, která vznikla na Ukrajině v důsledku státního převratu.


A poté, když současný kyjevský režim fakticky veřejně odmítl mírové řešení problému Donbasu a navíc oznámil své ambice na jaderné zbraně, bylo naprosto jasné, že nový, další, jak se již dvakrát stalo, rozsáhlý útok na Donbas z jejich strany je nevyhnutelný. A poté by rovněž nevyhnutelně následoval útok na ruský Krym - na Rusko.


V tomto směru bylo rozhodnutí o preventivní vojenské operaci naprosto nezbytné a jediné možné. Jeho hlavní cíle – osvobození celého území Donbasu – byly a zůstanou nezměněny.


Luhanská lidová republika je již prakticky celá očištěna od neonacistů. Boje v Doněcké lidové republice pokračují. Kyjevský okupační režim zde za osm let vytvořil hlubokou, několikaúrovňovou linii dlouhodobých opevnění. Čelní útok na ně by měl za následek velké ztráty, proto naše jednotky, jakož i vojenské jednotky republik Donbasu, jednají systematicky, kompetentně, využívají techniku, chrání personál a krok za krokem osvobozují doněcké území, čistí města a obce od neonacistů, poskytují pomoc lidem, jejichž kyjevský režim změnil na rukojmí, na lidské štíty.


Jak víte, speciální vojenské operace se účastní profesionální vojáci, kteří slouží na základě smlouvy.  Bok po boku s nimi bojují i ​​dobrovolnické formace: lidé různých národností, profesí, věku - skuteční patrioti. Na volání svého srdce přišli na obranu Ruska a Donbasu.


V této souvislosti jsem již dal pokyn vládě a ministerstvu obrany v plném rozsahu a v co nejkratší době definovat právní postavení dobrovolníků, jakož i bojovníků jednotek Doněcké a Luganské lidové republiky. Mělo by být stejné jako u běžných vojáků ruské armády, včetně materiální, lékařské podpory a sociálních záruk. Zvláštní pozornost by měla být věnována organizování zásobování dobrovolnických formací a oddílů lidových milic Donbasu technikou a výstrojí.


V průběhu plnění hlavních úkolů ochrany Donbasu naši vojáci na základě plánů a rozhodnutí Ministerstva obrany a Generálního štábu o obecné strategii postupu osvobodili od neonacistů i významná území Chersonské, Záporožské oblasti a některých dalších regionů. V důsledku toho se vytvořila dlouhá linie bojového kontaktu, která má více než tisíc kilometrů.


Co chci dnes poprvé veřejně říci? Již po zahájení speciální vojenské operace, včetně jednání v Istanbulu, představitelé Kyjeva reagovali na naše návrhy velmi pozitivně, přičemž tyto návrhy se týkaly především zajištění bezpečnosti Ruska a našich zájmů. Je však zřejmé, že mírové řešení Západu nevyhovovalo, a proto po dosažení určitých kompromisů dostal Kyjev fakticky přímý příkaz zmařit všechny dohody.


Ukrajinu začali ještě více zahlcovat zbraněmi. Kyjevský režim povolal nové gangy zahraničních žoldnéřů a nacionalistů, vojenské jednotky vycvičené podle standardů NATO a pod faktickým velením západních poradců.

Zároveň byl tím nejtvrdším způsobem posílen režim represí na Ukrajině vůči vlastním občanům, který byl nastolen okamžitě po ozbrojeném převratu v roce 2014. Politika zastrašování, teroru a násilí nabývá stále masovější, hroznější, barbarské formy.


Chci zdůraznit, že víme, že většina lidí žijících na územích osvobozených od neonacistů, a jsou to především historické země Novoruska, nechce být pod jhem neonacistického režimu. V Záporoží, v Chersonské oblasti, v Lugansku a Doněcku viděli a vidí ta zvěrstva, která páchají neonacisté v okupovaných oblastech Charkovské oblasti. Následovníci Banderových a nacistických trestatelů zabíjejí lidi, mučí je, házejí do vězení, vytvářejí seznamy (nepohodlných), vyřizují si účty, zasahují, mučí civilisty.


V Doněcké a Luganské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti žilo před vypuknutím nepřátelských akcí více než sedm a půl milionu lidí. Mnozí z nich byli nuceni stát se uprchlíky, opustit své domovy. A ti, kteří zůstali – asi pět milionů lidí – jsou dnes vystaveni neustálé dělostřelecké a raketové palbě neonacistických militantů. Zasahují nemocnice a školy, organizují teroristické útoky proti civilistům.


Nemůžeme, nemáme žádné morální právo vydat nám blízké lidi na roztrhání katům, nemůžeme odmítnout jejich upřímnou touhu určit si svůj osud. Parlamenty lidových republik Donbasu, jakož i vojensko-civilní správy Chersonské a Záporožské oblasti se rozhodly uspořádat referenda o budoucnosti těchto území a obrátily se na nás, Rusko, se žádostí o podporu takového kroku.


Zdůrazňuji: uděláme vše pro to, abychom zabezpečili bezpečné podmínky pro konání referend, aby lidé mohli projevit svou vůli. A to rozhodnutí o jejich budoucnosti, které učiní většina obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti, podpoříme.


Drazí přátelé!


Dnes naše ozbrojené síly, jak jsem již řekl, operují na bojové linii, která přesahuje tisíc kilometrů, čelí nejen neonacistickým formacím, ale fakticky celé vojenské mašinerii tzv. Západu.


V této situaci považuji za nutné učinit následující rozhodnutí – které je plně adekvátní hrozbám, kterým čelíme – a zejména: pro ochranu naší vlasti, její suverenity a územní celistvosti, zajištění bezpečnosti našich občanů a lidí na osvobozených územích, považuji za nutné podpořit návrh ministerstva obrany a generálního štábu o provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.


Opakuji, hovoříme výslovně o částečné mobilizaci, to znamená, že branné povinnosti budou podléhat jen občané, kteří jsou momentálně v záloze, a především ti, kteří sloužili v ozbrojených silách (jako profesionálové), jsou určitých vojenských odborností a mají relevantní zkušenosti.


Ti, kdo budou povoláni do vojenské služby, absolvují před odesláním k jednotkám dodatečný vojenský výcvik, přičemž budou zohledněny zkušenosti ze speciální vojenské operace.


Vyhlášku o částečné mobilizaci jsem již podepsal.


V souladu se zákonem o tom budou dnes oficiálně informovány komory Federálního shromáždění - Rada federace a Státní duma.

Mobilizační aktivity začnou dnes, od 21. září. Nařizuji vládám regionů, aby poskytli veškerou potřebnou pomoc při práci vojenských odvodových komisí.


Zvláště zdůrazňuji, že ruští občané povolaní do vojenské služby mobilizací dostanou postavení, platby a všechny sociální záruky jako profesionální vojáci.


Doplním, že vyhláška o částečné mobilizaci počítá i s dalšími opatřeními ke splnění požadavků vojenských objednávek. Vedoucí podniků obranného průmyslu jsou přímo zodpovědní za řešení úkolů zvyšování výroby zbraní a vojenské techniky a rozvinutí dodatečných výrobních kapacit. Na druhé straně, všechny otázky materiální, zdrojové a finanční podpory pro obranné podniky musí vláda okamžitě vyřešit.


Drazí přátelé!


Západ ve své agresivní protiruské politice překročil všechny meze. Neustále posloucháme výhrůžky vůči naší zemi, našemu národu. Někteří nezodpovědní politici na Západě hovoří nejen o plánech zorganizovat dodávky dalekonosných útočných zbraní na Ukrajinu – systémů, které umožní údery proti Krymu a jiným regionům Ruska.


Takové teroristické útoky, a to i s použitím západních zbraní, se již uskutečňují na příhraniční sídla v Bělgorodské a Kurské oblasti. V reálném čase, pomocí moderních systémů, letadel, lodí, satelitů, strategických dronů NATO, které provádí průzkum v celém jižním Rusku.


Ve Washingtonu, Londýně, Bruselu přímo tlačí na Kyjev, aby přesunul vojenské operace na naše území. Již otevřeně hovoří o tom, že Rusko by mělo být všemi prostředky rozdrceno na bojišti, po kterém by následovalo zbavení politické, ekonomické, kulturní, obecně jakékoli suverenity, s úplným drancováním naší země.


Rozjelo se i jaderné vydírání. Hovoříme nejen o západem podněcovaném ostřelování jaderné elektrárny Záporoží, které hrozí jadernou katastrofou, ale také o vyjádřeních některých vysokých představitelů předních států NATO o možnosti a přípustnosti tzv. použití zbraní hromadného ničení proti Rusku – jaderných zbraní.


Těm, kteří si dovolí taková prohlášení o Rusku, bych rád připomněl, že i naše země má různé prostředky ničení s různými komponenty i modernější než země NATO. A pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, bezpodmínečně využijeme všech prostředků, které máme k dispozici, k ochraně Ruska a našich lidí. Není to bluf.


Občané Ruska si mohou být jisti:,územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda bude zajištěna, to ještě jednou zdůrazňuji, všemi prostředky, které máme k dispozici. A ti, kdo se nás snaží vydírat jadernými zbraněmi, by měli vědět, že větrná růžice se může otočit i jejich směrem.


Je v naší historické tradici, v osudu našich lidí, zastavovat ty, kteří usilují o světovládu, kteří hrozí rozkouskováním a zotročením naší vlasti, naší vlasti. Uděláme to teď a tak to bude.


Věřím ve vaši podporu.


Kniha Zrnko písku o Čechoslovácích, kteří na pozvání dominikánského diktátora přijeli na počátku druhé světové války na ostrov Hispaňola a vybudovali zde tropický ráj, už vyšla, zatím v neoficiálním, samizdatovém vydání. Koho téma zajímá, může si ji pořídit na E-shopu Knihu chraň, nebo si o ni napsat autorovi: ladislav.vetvicka@centrum.cz
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
1/203
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page