top of page

Systém a antisystémNaše ministerstvo vnitra vydalo zprávu o tom, že u nás sílí antisystémové hnutí a že prý dokonce zastiňuje extremistickou scénu.

Lidé, kteří dávají najevo nespokojenost se současnou společenskou a politickou situací tak mají konečně oficiální razítko, že jsou důležití. Jinak by třeba měli komplexy, že nikoho nezajímají.


Extremismus jako politologický a dokonce trestněprávní pojem jistě zasluhuje samostatný rozbor. Je extremistou ten, kdo požaduje zcela volný trh bez zásahů státu, kdo požaduje radikální omezení byrokracie a agendy, kterou si přivlastnil stát a jeho instituce, kdo volá po radikální ochraně individuálních svobod a proti jejich omezování sociálně inženýrskými a kolektivistickými koncepty? Pak se hrdě hlásím k extremismu. Ostatně, nikdy jsem neměl problém, když mě někdo označil za stoupence krajní pravice. Pravice je u mne individualismus a svoboda, levice je u mne etatismus a vnucování kolektivistického dobra. Pak krajní levice prosazuje konec soukromého vlastnictví, znárodnění a zrušení politické plurality, krajní pravice zase vymetení socialistického haraburdí z našeho právního řádu a z denní praxe exekutivních orgánů. Tak jednoduché to je.


Daleko zajímavější je proto podrobit zkoumání pojem „systém“ a „antisystémovost“ jako odmítání onoho systému. Ale jakého? Jaké jsou atributy společenského a politického systému, ve kterém žijeme? Třeba svobodné volby? A co obnáší svobodné volby? Rovnost hlasů a tajné a přímé hlasování. Takže kdo obhajuje, aby propadly hlasy lidí, kteří volí strany se ziskem pod pětiprocentní klausuli, ten je antisystémový? A obhájce korespondenční nebo elektronické volby je také antisystémový, protože u takových voleb nelze zaručit tajnost, ochranu před nátlakem či vyloučení hlasování v zastoupení? A jsou antisystémoví ti, kdo hájí mechanismus, podle kterého členy rad tzv. veřejných médií mohou navrhovat jen prověřené organizace, takže organizovaný angažovaný člověk má větší práva než neorganizovaný?


Je součástí našeho systému tržní hospodářství? Jsou tedy protisystémoví ti, kdo trh pokřivují dotacemi, selektivními daněmi, regulacemi, limity, kvótami? Je součástí našeho systému nedotknutelnost soukromého vlastnictví? Takže je protisystémová legislativa, podle které lze majetek vyvlastnit, konfiskovat či omezit právo hospodaření? Je součástí našeho systému svoboda smlouvy? Jsou tedy protisystémoví ti, kdo zakazují dvěma smluvním stranám, aby spolu uzavřely dohodu o poskytnutí a přijetí služby dle dohodnutých podmínek, jsou protisystémoví ti, kdo smluvním stranám podmínky vnucují nebo dokonce vylučují některé komodity z možnosti být předmětem obchodu? Je součástí našeho systému svobodná tvorba cen a antisystémové jsou tedy kroky směřující k cenovým regulacím, stropům a úředně vnucovaným cenám?


Je součástí našeho systému ústavní suverenita státu? Jsou tedy potom protisystémoví ti, kdo s každou další implementací vnucovanou pod hrozbou sankcí narušují základy státní svrchovanosti? Jsou protisystémoví ti, kdo prosazují, aby v některých oblastech bylo možné vyjmout z jurisdikce našich orgánů činy, pachatele či opatření cizí moci? Jsou antisystémoví ti, kdo prosazují konec práva veta při hlasování v mezinárodních organizacích?


Je součástí našeho systému rodina jako základ společnosti? Rodina složená z rodičů, matky, otce, dětí a širší rodiny? Jsou tedy protisystémoví aktivisté, kteří chtějí postavení rodiny v našem právu zrušit, pokroutit, zdeformovat, zdevalvovat? Jsou protisystémoví ti, kdo brání rodičům vychovávat své děti v duchu vlastního přesvědčení?


Je součástí našeho systému svoboda slova, svoboda spolčování, sdružování a shromažďování? Jsou tedy antisystémoví ti, kdo mluví o limitech a nutnosti omezení těchto svobod? Jsou protisystémoví moderní cenzoři a udavači? Je součástí systému naše kulturní tradice a umělecká svoboda, a jsou pak tedy protisystémoví prosazovatelé politické korektnosti a cancel culture?


Nebo je to všechno jinak? Nebo už dávno žijeme v úplně jiném systému, v němž žádný z výše zmíněných atributů již neplatí a naopak jejich restaurace je dnes protisystémová? Najdeme odpověď v příští zprávě vnitra?


A malá douška na závěr. Koruna oslabila. Naše centrální banka zastavila intervence v její prospěch. A hned je to znát. Kdysi intervenovala proti koruně, donedávna pro korunu, teď snad bude chvíli klid. Ale aspoň si zase někdo všiml, že existuje něco jako naše samostatná měnová politika. A té že se máme vzdát? Není koruna součástí našeho systému? A jaké že se na Hradě chystá složení nové Bankovní rady ČNB? O tom jsme zatím neslyšeli slovo. Tak si hoďme korunou: budou to jestřábi, nebo holubice? Ale pozor, až ta hozená koruna dopadne, bude o inflaci lehčí.Pokud je vám blízké vnímání světa, prezentované na tomto webu, podpořte nás. Bo samo se to nezrobi. A kdo jiný, než vy? A kdy jindy, než fčil? Dnešní režim to za vás rozhodně neudělá.


Dar Literarnimu & cestovatelskemu klubu Ladislava Větvičky možete přidat na učet 1030513055/5500 z ciziny pak na IBAN: CZ2355000000001030513055. SWIFT: RZBCCZPP2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Aug 12, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

To jsou ale záludné otázky :-) Bravo, pane Jakle!

Like

Vladimír Šlachta
Vladimír Šlachta
Aug 10, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Skvěle napsané! Díky

Like
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page