top of page

Za ironii za katr? Nenechme si vzít svobodu slova!

Stále častěji se ke mně dostávají informace o poměrně zásadních aktivitách Evropské komise, která chystá novou právní úpravu.

Foto: archiv I. Valenty


Jedná se o zařazení skutkové podstaty „hate crime“ (zločin z nenávisti) a „hate speech“ („nenávistný slovní útok") mezi takzvané evropské trestné činy. A to není vše. Tyto trestné činy by měly být klasifikovány jako „zvlášť závažné“, což se samozřejmě odrazí i ve vyšší trestní sazbě (právní úprava by se samozřejmě dotkla všech členských zemí EU).


A to stále není vše. Tohoto zvlášť závažného trestného činu se můžete dopustit nejen např. v rámci osobního kontaktu, ale také například prostřednictvím internetu. Zjednodušeně projevem nenávisti může být každý slovní útok, vztahující se k rase, národnosti, náboženství nebo sexuální menšině.


Již dnes k tomu není daleko – vezměme si jen příklad fotbalisty Ondřeje Kúdely. Nikdo nedokázal, že vůbec něco hanlivého svému soupeři řekl, natož co – a je zde hon na čarodějnice, který u nás nemá obdoby, přesahující hranice kontinentu. Skutečná a prokazatelná agrese z utkání naopak zůstává upozaděna. A můžeme pokračovat dále – výrobci potravin a filmoví tvůrci chodí kolem všech menšin po špičkách a omlouvají se snad i za to, co neudělali. A objevují se informace o tom, že v některých pozicích musí být zastoupen určitý počet menšin. Probůh proč? Copak například sexualita odráží profesní kvality?


Nesouhlasím s rasismem. Naše firmy zaměstnávají v rámci celosvětového působení tisíce lidí. Mezi nimi jsou lidé různého náboženského vyznání, sexuální orientace i barvy pleti. Je mi zcela jedno, kde se kdo narodil, jaké je rasy a s kým sdílí ložnici. Je to jen jeho věc. Důležité pro mne jsou jiné hodnoty. Ano, mám samozřejmě svůj názor na tradiční model rodiny, který považuji za jediný přirozený a správný. Jsem také přesvědčen o tom, že existují pouze dvě pohlaví – ženské a mužské, o čemž rozhoduje příroda (pakliže nemáme na mysli různé zdravotní anomálie).

Nesouhlasím ale s tím, aby byla potlačována svoboda slova a začali jsme se sklánět před kýmkoliv jen kvůli tomu, jakého je etnika nebo genderu. A už vůbec nemohu souhlasit s tím, aby ten, kdo vyjádří svůj názor, byl považován za zločince, jehož trest bude vyšší než při spáchání například násilného trestného činu. Naprosto všem musí být měřeno stejným metrem. Nesouhlasím s rasismem naruby.


Kromě toho – jak kdo bude posuzovat například černý humor, ironii a sarkasmus, což jsou komunikační způsoby pro lidi naší země tolik typické? Právní úprava, která je připravována na poli Evropské komise, nemá v našem právním řádu co dělat. Je tedy třeba, aby se Poslanecká sněmovna vyjádřila proti její implementaci do českého právního řádu. Upřímně - nebylo by nám lépe, kdybychom nebyli součástí byrokratického molochu v podobě EU?Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page