Země V4 nejsou samy

ANKETA: „Jak obstojí střední Evropa respektive V4 po slovenské krizi? Je střední Evropa autentickou entitou, nebo je definována jen tlakem zvnějšku?“

Střední Evropa, dnes reprezentovaná Maďarskem, Slovenskem, Českem, Polskem a probouzejícím se Rakouskem byla vždy specifickou entitou. Je pravdou, že k ní velice přispíval vnější tlak.

Od 16. století bylo Maďarsko, Rakousko i země Koruny české hrází proti vražednému tlaku osmansko – turecko – islámské říše na Evropu. Koncem sedmnáctého století se už boj zdál skoro prohraný a odpor marný, když nepřítel ovládal většinu maďarského území, stál před Vídní a podnikal vražedné výpravy do horních Uher a na Moravu. Boje byly krvavé a náš odpor nás stál desetiticíce obětí, padlých v boji, nebo odvlečených mladých mužů v rámci tzv. „daně z krve“, násilím odvedených do osmanské armády.

Mnohem větší oběti přinášely okupované národy Srrbů, Rumunů, Chorvatů, Bulharů a dalších, nucených žít pod osmanskou nadvládou a nucených podřizovat se „právu“ šaria. Když vnější tlak ve druhé polovině 19. století ustoupil, národy střední Evropy přestaly pociťovat nutnost držet pospolu, toužily po emancipaci a neschopnost Vídně a Budapešti reagovat na tyto snahy vedla k Velké válce a rozpadu společné „Podunajské unie“.

Po sto letech od rozpadu společného státu je to opět vnější tlak, který nás přivádíí k poznání, že ač jsme různých národností, naše kulturní kořeny nás sjednocují. Bývalý slovenský premiér s přehledem zvládnul politickou krizi, částečně způsobenou vlastními chybami a velice silně podporovanou silami vnější i vnitřní multikulturní akce.

Nenalhávejme si, že to byl poslední útok na některý z potenciálně nejslabších článků tzv. V4. Přijdou nové útoky. Nepřítel je silný a má zdánlivě neomezené finanční, lidské i časové zdroje. Neobejde se to beze ztrát, ale výsledky voleb v Maďarsku a Itálii, spolu s probuzeným Rakouskem naznačují, že to s námi síly multikulturní akce nebudou mít jednoduché.

Nezapomínejme také, že na naší straně stojí Srbové, kteří do kulturního okruhu V4 patří také, nemuvě o dalších státech tzv. Balkánu. Nejsme sami a neohrnujme nos nad těmi, kteří možná vypadají ekonomicky „chudě“, ale kteří mají morální sílu a podobné zájmy jako státy tzv. V4.

Dalši dřisty:

Amman, hlavni město Omanu, rodiště Kofiho Anana "Kaj vališ, Ladik?" volal na mě Jarek, jeden z nejchytřejšich štamgastu knajpy Na rožku, když mě viděl s batohem.  "Do Ammanu", odpověděl sem, bo sem věřil, že ho na hodinu uklidnim, bo bude hledat, kaj to je. Spletl sem se. "Á, Amman. Hlavni město Omanu, rodiště slavneho černocha Kofiho ...
Armada EuroSajuza proti vlastnim lidem… Tak konečně došlo k nasazeni EuroSajuzovych jednotek. Buďme radi, že k tomu došlo v ramci veduci sily EuroSajuza a cilem byl vlastni lid. Jak smutna paralela mezi jedinym bojovym použitim Československe lidove armady, ke ktere došlo v srpnu roku 1969 - tež proti vlastnimu lidu...  ...
Alternativní zprávy M.M.S: 2018-7-16 Kim Čong Un zrušil plánovanou návštěvu Dolní Lhoty na Ostravsku. Severokorejský vůdce se totiž nedohodl s místním obecním úřadem. Ten odmítl proplatit jeho pobyt ve stanu, poblíž louky, kde dříve probíhal festival Dolnolhotský buben. Kima se také dotklo, že neuhrazena by zůstala i jeho útrata v ...
Tady přece nejde o blbych 50 milionu ani o rybařen... Konečně! Buch je mi svědkem, že sem teho chlopa nikdy neměl rad a nikdy sem o něm nic pozityvniho nenapsal. Co sem tež měl o něm napsat pozityvniho? Že v době největši prosperity tohoto statu nas zadlužil o dalši stovky miliard? Že se podilel na devastaci českeho živnostenskeho prostředi? Že za...
Jedu na dovolenku do Nahorniho Karabacha… To je třaskava věta. Nedoporučuju vam ju použivat před vašima rodičama, snoubenkama, manželkama a hlupyma kamaradama. Nepochopili by ju. To je to same, jak kdybyste se chlubili kamošovi ze Saudske Arabije, že si dete ugrilovat stejk z bravka, jak kdybyste vysvětlovali hostinskemu z Wa...
   

Komentáře

komentářů

Vaše osobní údaje budou použity k vyřízení publikování Vašeho komentáře, ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, a k dalším účelům popsaných na stránce ochraně osobních údajů