„Znamenití lékaři v českých zemích“

Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné vydá na podzim 2020 knihu

Znamenití lékaři v českých zemích“

Kniha bude vydána jako veřejný příspěvek k mnoha poděkováním lékařům a zdravotnímu personálu naší země v této (stále ještě nekončící) době koronavirové.

Podkladem knihy bude 120 zajímavých lékařských příběhů, které jejich autor, Petr Andrle, otiskoval pravidelně každou středu v letech 2017–2020 na webu Neviditelný pes Lidových novin. Texty, charakterizující dobu posledních několika staletí, doznaly značných úprav. Jejich nadtitulky ponesou jméno lékaře, o němž bude řeč, a titulek bude charakterizovat jeho hlavní přínos pro lékařskou vědu. Navíc kniha bude doplněna jmenným rejstříkem a texty a snímky historika architektury doc. Ing. arch. Zdeňka Lukeše o znamenitých stavbách léčebných ústavů z dob Rakouska-Uherska a První republiky. Text doprovodí celkem přes 500 snímků a podobizen. Kniha bude mít asi 600 stran formátu B5, obálka bude barevná, uvnitř snímky černobílé.

Protože vydání knihy je zamýšleno jako poděkování dnešním lékařkám i lékařům, kteří úspěšně kráčejí ve stopách svých znamenitých předchůdců, kniha nebude na prodej. Spolek ji bezplatně věnuje zdravotnickým zařízením, školám a lékařským fakultám.

Za tím účelem vyhlásil vydavatel sbírku, potřebnou k vydání knihy. Podporovatelé budou uvedeni v tiráži knihy (pokud budou souhlasit) a přispět mohou jakoukoli částkou na účet 186 745 03 59/0800. Variabilní symbol datum odeslání bez interpunkce, příklad: 20052020.

Děkujeme za pochopení a pomoc.

Adresa vydavatelství: MORAVSKÁ EXPEDICE®, Čeladná 711, 739 12 Čeladná; tel. +420 558 431 835; +420 724 100 646,

e-mail: ondrejnikrozhledna@seznam.cz. Web spolku: https://www.ondrejnikrozhledna.cz/

.

   
loading...

Komentáře

komentářů

Vaše osobní údaje budou použity k vyřízení publikování Vašeho komentáře, ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, a k dalším účelům popsaných na stránce ochraně osobních údajů