Hodnocení Ruska

Když se bavíme o Rusku a Číně, málokdo si uvědomí, o jak velkých teritoriích hovoříme, ať už z hlediska rozlohy, tak i počtu obyvatelstva. Nikdo nediskutuje o specifické demokracii v USA, kde proti sobě fakticky stojí jen dvě politické síly, ale zároveň mnoho lidí považuje za správné vysmívat se systémům, které fungují v Rusku nebo v Číně. Že se jedná o systémy funkční, které tamní společnosti posunují vpřed možná právě s ohledem na jejich velikost a specifičnost národů a národností, které tam žijí, je zřejmé. Jeden z nejzajímavějších pohledů na Rusko a Čínu jsem četl u Davida Martínka:

Autor: David Martínek

Rusko a Čína budují kapitalismus. Ale bez západního pojetí demokracie se prozatím obejdou.