Je nebojeschopny, bo je boje neschopny, Kapitola III.