Lidé afrického původu a rasismus

Autor: Jaroslav Bašta

Se zájmem jsem si přečetl usnesení Evropského parlamentu O základních právech lidí afrického původu v Evropě z 20. března 2019. Usnesení jsem pečlivě prostudoval, a shledal ho vnitřně rozporným, nepřesným a zatíženým prvky rasismu.

Především se netýká Evropy, ale pouze Evropské unie. Dále mluví o 15 milionech lidí afrického původu v Evropě. To je naprosto nesmyslné tvrzení. Počet obyvatel Evropy, kteří jsou afrického původu totiž činí 741, 5 milionu, přičemž v Evropské unii jich žije 510 milionů. Archeologické, antropologické výzkumy a genetické bádání dokázaly nad vší pochybnost, že všichni Evropané jsou afrického původu, jako ostatně celé lidstvo, tedy současných 7, 53 miliardy obyvatel světa.

Vydělit z této množiny pouhých 15 milionů jedinců, a vyžadovat pro ně na základě barvy jejich pleti odlišné zacházení ze strany států a unijních institucí, představuje základní porušení demokratických principů, občanských svobod a spravedlnosti. Obecně sdílená definice říká, že „Rasismus je přesvědčení, že příslušnost k rase určuje cenu, schopnosti či práva člověka.“ Oproti tomu je základní myšlenkou evropské civilizace zásada, že všichni lidé jsou si rovni. Mimo jiné proto, že jsou všichni jednoho (afrického) původu.