top of page

Nevidíš, že tohle je země chaosu?

Je zvlaštni, jak často považujeme tzv. popovou muziku za plytky, nejapny škvar. Tuž, přiznavam se, tuto skladbu sem mnohorazy slyšel dokonce aji na mejnstrymovych hlasnych trubach režimu a vubec mi nedošlo, k jakym věcam se tvurci vyjadřuju. Naštěsti synkum z mejnstrymu to nedošlo tež. A višňu na dortu temu dala až verze Disturbed s obrazovu složku, s keru mejnstrym asi nepočital |:-)


Tuž - Enjoy, jak řikame my Porubaci.

I must have dreamed a thousand dreams

Been haunted by a million screams

But I can hear the marching feet

They're moving into the street

Now, did you read the news today?

They say the danger has gone away

But I can see the fire's still alight

They're burning into the night

There's too many men, too many people

Making too many problems

And there's not much love to go around

Can't you see this is the land of confusion?

This is the world we live in

And these are the hands we're given

Use them and let's start trying

To make it a place worth living in

Oh, Superman, where are you now?

When every thing's gone wrong somehow?

Men of steel, these men of power

I'm losing control by the hour

This is the time, this is the place

So we look for the future

But there's not much love to go around

Tell me why this is the land of confusion

This is the world we live in

And these are the hands we're given

Use them and let's start trying

To make it a place worth living in

I remember long ago

When the sun was shining

And all the stars were bright all through the night

In the wake up this madness, as I held you tight

So long ago

I won't be coming home tonight

My generation will put it right

We're not just making promises

That we know we'll never keep

There's too many men, too many people

Making too many problems

And there's not much love to go around

Can't you see this is the land of confusion?

Now, this is the world we live in

And these are the hands we're given

Use them and let's start trying

To make it a place worth fighting for

This is the world we live in

And these are the names we're given

Stand up and let's start showing

Just where our lives are going to...


Uměly překlad:


Musel jsem snít tisíce snů

Byl pronásledován milionem výkřiků

Ale slyším pochodující nohy

Stěhují se na ulici

Četl jste dnešní zprávy?

Říkají, že nebezpečí pominulo

Ale vidím, že oheň stále hoří

Hoří do noci

Je tu příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidí

Dělat příliš mnoho problémů

A není tam moc lásky

Nevidíš, že tohle je země zmatku?

Toto je svět, ve kterém žijeme

A toto jsou ruce, které jsme dostali

Použijte je a začněme zkoušet

Aby to bylo místo, kde stojí za to žít

Oh, Supermane, kde jsi teď?

Když se všechno nějak pokazilo?

Muži z oceli, tito muži moci

Ztrácím kontrolu každou hodinu

Toto je čas, toto je místo

Hledáme tedy budoucnost

Ale není tam moc lásky

Řekni mi, proč je to země zmatku

Toto je svět, ve kterém žijeme

A toto jsou ruce, které jsme dostali

Použijte je a začněme zkoušet

Aby to bylo místo, kde stojí za to žít

Vzpomínám si dávno

Když svítilo slunce

A všechny hvězdy svítily celou noc

V probuzení tohle šílenství, když jsem tě pevně držel

Tak dávno

Dnes večer se domů nevrátím

Moje generace to uvede na pravou míru

Neděláme jen sliby

Že víme, že to nikdy neudržíme

Je tu příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidí

Dělat příliš mnoho problémů

A není tam moc lásky

Nevidíš, že tohle je země zmatku?

Tohle je svět, ve kterém žijeme

A toto jsou ruce, které jsme dostali

Použijte je a začněme zkoušet

Aby to bylo místo, za které stojí za to bojovat

Toto je svět, ve kterém žijeme

A toto jsou jména, která jsme dostali

Postavte se a začněme ukazovat

Prostě kam náš život směřujePokud je vám blízké vnímání světa, prezentované na tomto webu, podpořte nás. Kdo jiný, než vy? A kdy jindy, než fčil? Dnešní režim to za vás rozhodně neudělá.


Dar Literarnimu & cestovatelskemu klubu Ladislava Větvičky možete poslat na učet 1030513055/5500 z ciziny pak na IBAN: CZ2355000000001030513055. SWIFT: RZBCCZPP


Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page