Putinův nástup

Je zvláštní, že si dnes málokdo vzpomene na okolnosti, za kterých převzal moc bývalý důstojník státní bezpe