Včera vyhlasili konec perzekuce, dnes otevřeli hospody