„Znamenití lékaři v českých zemích“

Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné vydá na podzim 2020 knihu

Znamenití lékaři v českých zemích“

Kniha bude vydána jako veřejný příspěvek k mnoha poděkováním lékařům a zdravotnímu personálu naší země v této (stále ještě nekončící) době koronavirové.

Podkladem knihy bude 120 zajímavých lékařských příběhů, které jejich autor, Petr Andrle, otiskoval pravidelně každou středu v letech 2017–2020 na webu Neviditelný pes Lidových novin. Texty, charakterizující dobu posledních několika staletí, doznaly značných úprav. Jejich nadtitulky ponesou jméno lékaře, o němž bude řeč, a titulek bude charakterizovat jeho hlavní přínos pro lékařskou vědu. Navíc kniha bude doplněna jmenným rejstříkem a texty a snímky historika architektury doc. Ing. arch. Zdeňka Lukeše o znamenitých stavbách léčebných ústavů z dob Rakouska-Uherska a První republiky. Text doprovodí celkem přes 500 snímků a podobizen. Kniha bude mít asi 600 stran formátu B5, obálka bude barevná, uvnitř snímky černobílé.

Protože vydání knihy je zamýšleno jako poděkování dnešním lékařkám i lékařům, kteří úspěšně kráčejí ve stopách svých znamenitých předchůdců, kniha nebude na prodej. Spolek ji bezplatně věnuje zdravotnickým zařízením, škol