top of page

Živnostnici padaju na pysk...
Výzva Vládě ČR k nápravě stavu společnosti a záchraně ekonomiky (zkrácená verze)

Podnikatelé a živnostníci jsou zásadně nespokojeni s chováním vlády a mají oprávněné obavy, že vláda svou neschopností vleče zemi do ekonomické i společenské krize. Podnikatelské odbory jménem českých podnikatelů a živnostníků vyzývají vládu, aby vzala naše výtky vážně a aby splnila naše požadavky, jejichž splnění povede k zlepšení stavu společnosti a k obnově ekonomické stability.

Požadujeme: 1. Rovný přístup státu ke všem segmentům ekonomiky. 2. Ekonomiku otevřenou, nezakazovanou a fungující za dodržení rozumných, a především efektivních pravidel ochrany zdraví. 3. Kompenzaci ztrát postiženým ekonomickým subjektům, a to podle vzoru Německa či Rakouska, vztaženou k obratu ve stejném období předchozího roku. 4. Splnění podmínek nezbytných k nastartování ekonomiky, tedy snížení daní a změn v legislativě ovlivňující podnikání. 5. Snížení výdajů státu na státní správu, především snížení počtu úřadů a úředníků a hospodárné využívání peněz daňových poplatníků. 6. Nastavení systému pravidelných jednání vlády se zástupci českých podnikatelů a živnostníků, na nichž budou projednávány záměry vlády ovlivňující podnikání. 7. Po splnění předchozích požadavků, nebo i v průběhu toho, žádáme odstoupení vlády z důvodu prokázané neschopnosti a nerovného přístupu k občanům ČR.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page