top of page

Pravda a koronavirus

Autor: Karel Januška

Úvaha pro premiéra, zákonodárce, soudce a sdělovací prostředky. Veřejnoprávní televize a rozhlas by neměly sloužit žádné politické straně.


Kroky současné vlády každému občanovi nepřipadají logické. Ucpané dálnice a podléhání katastrofickým scénářům nemusí být optimální cesta.

Ročně na silnicích zemře asi 600 občanů. Kdybychom zavřeli silnice, tak ročne zachráníme tolik životů. Počet zachráněných životů není dobré kriterium. Je třeba vzít v úvahu ztráty, které přijatým řešením vzniknou.

Uzavření škol je problematické řešení. Děti jsou nejodolnější, učitelé jsou s nimi v neustálém styku, vzájemné nakažení je možné, ale málo pravděpodobné. Ztráty ve výrobě způsobené nepřítomností pracujících, kteří se musí starat o školní děti jsou patrně větší, než domnělá bezpečnost dětí.

Justice neustále pracuje. Některé nespravedlnosti objevuje už Ústavní soud. Veřejně ohlásí, že k nespravedlnosti nepochybně došlo. Přikáže, aby spor vyřešil jiný soud či soudce. Občané mají podezření, že pravdu může mít jenom ten, kdo má u advokátů lepší známosti. Nevyřešených případů u ÚS jsou asi dva tisíce.

Když Hnutí ANO někdy v roce 2013 vstupovalo do politického boje, tak slibovalo: „Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje.“ ANO postupně získávalo znatelně víc voličů, až zvítězilo téměř ve všech částech republiky.

Pane premiére, opravdu se občan u našich soudů domůže spravedlnosti? Co je pro některé občany nebezpečnější, nakažení koronavirem nebo splátky exekutorům?

Nebylo by lepší, kdyby se odborným věcem věnovali odborníci? Vláda musí vládnout tak, aby byly dodržené základní občanské práva. Potřeba a distribuce zdravotnických potřeb rozhodně nepatří do hlavní činnosti vlády. Neměla by soustředit pozornost na trasování zjištěných případů? Šíření nového specifického viru musí být nejprve důvěryhodně popsané, až pak lze nasadit optimální postupy pro jeho likvidaci.

Když budou soudci dodržovat Ústavu a Listinu práv, koronaviru se zbavíme způsobem, který nezpůsobí velké národohospodářské ztráty.. A soudní procesy nebudou připomínat hru ping-pong.

Parlament by měl soudcům nařídit, kterak je třeba chápat termín zákon:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních věd, matematiky, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení a doporučení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem. § 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. § 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. § 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní. § 6. Lichva je trestný čin. Parlament stanoví podmínky, kdy se půjčka stává lichvou.

Do parlamentních voleb máme dost času, aby se jednotlivé politické subjekty k problému vyjádřily.

Autor: Karel Januška

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
1/203
Kaj mě ještě možete najit...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Vkontakte Social Icon
bottom of page