top of page

"Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národů jest Dunaj; oustřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interessu Europy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil. Tento stát od přírody a historie povolán jest, býti záštitou a strážcem Europy před asiatskými živly..."

PDF František Palacký - Dopis 1848

99,00Kč Běžná cena
0,00KčCena po slevě
    bottom of page