Pravda a koronavirus

Autor: Karel Januška

Úvaha pro premiéra, zákonodárce, soudce a sdělovací prostředky. Veřejnoprávní televize a rozhlas by neměly sloužit žádné politické straně.


Kroky současné vlády každému občanovi nepřipadají logické. Ucpané dálnice a podléhání katastrofickým scénářům nemusí být optimální cesta.

Ročně na silnicích zemře asi 600 občanů. Kdybychom zavřeli silnice, tak ročne zachráníme tolik životů. Počet zachráněných životů není dobré kriterium. Je třeba vzít v úvahu ztráty, které přijatým řešením vzniknou.

Uzavření škol je problematické řešení. Děti jsou nejodolnější, učitelé jsou s nimi v neustálém styku, vzájemné nakažení je možné, ale málo pravděpodobné. Ztráty ve výrobě způsobené nepřítomností pracujících, kteří se musí starat o školní děti jsou patrně větší, než domnělá bezpečnost dětí.