Země V4 nejsou samy

ANKETA: „Jak obstojí střední Evropa respektive V4 po slovenské krizi? Je střední Evropa autentickou entitou, nebo je definována jen tlakem zvnějšku?“

Střední Evropa, dnes reprezentovaná Maďarskem, Slovenskem, Českem, Polskem a probouzejícím se Rakouskem byla vždy specifickou entitou. Je pravdou, že k ní velice přispíval vnější tlak.

Od 16. století bylo Maďarsko, Rakousko i země Koruny české hrází proti vražednému tlaku osmansko – turecko – islámské říše na Evropu. Koncem sedmnáctého století se už boj zdál skoro prohraný a odpor marný, když nepřítel ovládal většinu maďarského území, stál před Vídní a podnikal vražedné výpravy do horních Uher a na Moravu. Boje byly krvavé a náš odpor nás stál desetiticíce obětí, padlých v boji, nebo odvlečených mladých mužů v rámci tzv. „daně z krve“, násilím odvedených do osmanské armády.

Mnohem větší oběti přinášely okupované národy Srrbů, Rumunů, Chorvatů, Bulharů a dalších, nucených žít pod osmanskou nadvládou a nucených podřizovat se „právu“ šaria. Když vnější tlak ve druhé polovině 19. století ustoupil, národy střední Evropy přestaly pociťovat nutnost držet pospolu, toužily po emancipaci a neschopnost Vídně a Budapešti reagovat na tyto snahy vedla k Velké válce a rozpadu společné „Podunajské unie“.

Po sto letech od rozpadu společného státu je to opět vnější tlak, který nás přivádíí k poznání, že a